จากกรณีที่เป็นข่าวในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เกิดเหตุคนร้ายโหด ฆ่าทุบหัวหนุ่มสวนยาง ดับคาขนำกลางทุ่งนาเมืองคอน ที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้าขนำไม่มีเลขที่ กลางทุ่งนา ซอยหนองยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานไปยังนางสาวธัญญาวี เชี่ยววิทย์ (บุตรสาวของผู้เสียชีวิต) เพื่อสอบถามเหตุการณ์และพูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้แจ้งสิทธิและหลักเกณฑ์ ในการยื่นขอรับค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ รวมทั้งให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินคดี และแนะนำช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตทราบ
เครดิตภาพ : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์