วันอังคารที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายขจร ศรีจรัส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน” ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมดังกล่าว