จากกรณีที่เป็นข่าวจากเว็บ amarintv นักเรียนชายชั้น ม.3 ถูกเพื่อนนักเรียนชายด้วยกันเตะเสยหน้าจนหงายหลัง และถูกขวดน้ำเปล่าปาใส่หัวได้รับบาดเจ็บ ท่ามกลางสายตาของเพื่อนนับสิบคนที่ยืนดู เหตุเกิดตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานไปยังนางพรรัตน์ แก้วนรา (ยายผู้เสียหาย) เพื่อสอบถามเหตุการณ์ และพูดคุยให้กำลังใจผู้เสียหาย และได้แจ้งสิทธิและหลักเกณฑ์ ในการยื่นขอรับค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ รวมทั้งให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินคดี และแนะนำช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายทราบ
เครดิตภาพ : https://www.amarintv.com/news/detail/164752