จากกรณีที่เป็นข่าวจากเว็บไซต์ Ch 3 Plus เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เกิดเหตุคนงานชาวพม่าฆ่ากันตายที่โรงงานแห่งหนึ่ง ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประสานไปยังนายนิพนธ์ จีนประสม (นายจ้างของผู้เสียชีวิต) แจ้งสิทธิและหลักเกณฑ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอรับค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับนายจ้างของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว
เครดิตภาพ : Ch3 Plus