วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมาย นายภวัต พลวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ และสามเณร จำนวน ๑๕๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยจัดขึ้น ณ อาคารโรงฉัน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช