วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว