สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน”

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช ” โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช ” โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษชน ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษชน ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษชน ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษชน ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษชน ณ โรงเรียนบ้านนาเคียน ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษชน ณ โรงเรียนบ้านนาเคียน ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ (Justice Care) เหตุสามีคลั่งยา ทำร้ายร่างกายภรรยาได้รับบาดเจ็บ เหตุเพราะภรรยาอ้างคบชายอื่น จึงลงมือทุบตีเพื่อให้ยอมรับ เหตุเกิดในพื้นที่ ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ (Justice Care) เหตุสามีคลั่งยา ทำร้ายร่างกายภรรยาได้รับบาดเจ็บ เหตุเพราะภรรยาอ้างคบชายอื่น จึงลงมือทุบตีเพื่อให้ยอมรับ เหตุเกิดในพื้นที่ ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ (Justice Care) เหตุยิงกันภายในงานเลี้ยงอุปสมบท ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย และบาดเจ็บสาหัส ๑ ราย เหตุเกิดที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ (Justice Care) เหตุยิงกันภายในงานเลี้ยงอุปสมบท ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย และบาดเจ็บสาหัส ๑ ราย เหตุเกิดที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ ๓๔๑/๒ ม.๖ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ. นครศรีฯ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของนายสุธรรม นวลปั้น อายุ ๖๒ ปี ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ จากเหตุุการณ์รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน ขณะเดินบนถนน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ ๓๔๑/๒ ม.๖ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ. นครศรีฯ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของนายสุธรรม นวลปั้น อายุ ๖๒ ปี ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ จากเหตุุการณ์รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน ขณะเดินบนถนน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ ๑๕๓๗/๔๙ ถนน.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของนายวันเฉลิม คำเสมอ อายุ ๓๘ ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางสติปัญญา และร่างกาย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ ๑๕๓๗/๔๙ ถนน.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของนายวันเฉลิม คำเสมอ อายุ ๓๘ ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางสติปัญญา และร่างกาย