สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองนครน้อย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองนครน้อย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของที่ว่าการ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของที่ว่าการ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “วันรพี ๖๕” ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “วันรพี ๖๕” ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรม “ฟังเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ พระพันคาถา”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรม “ฟังเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ พระพันคาถา”
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ (Justice Care) เหตุพ่อแท้ ๆ ข่มขืนลูกสาววัย ๑๒ ลูกเลี้ยง ๒ คน ร่วมขืนใจ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ (Justice Care) เหตุพ่อแท้ ๆ ข่มขืนลูกสาววัย ๑๒ ลูกเลี้ยง ๒ คน ร่วมขืนใจ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดหาที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งใหม่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดหาที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งใหม่
ประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๒” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๒” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลปริก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลปริก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ นางสุจิน กาพย์เกิด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ นางสุจิน กาพย์เกิด
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE “กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE “กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”